GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING

ISSN 2350-3696
UDK 677+687(05)

Tekstilec 2/2016

Tekstilec 2/2016

Vsebina bo na voljo kmalu.
Tekstilec 1/2016

Tekstilec 1/2016

Tekstilec, letn. 59, 2016(1)   VSEBINA   ZNANSTVENI ČLANKI 4       Oblikovanje mita: jezikovni vzorci kot pomoč pri oblikovanju oblačil v fazi risanja ……..Jure Purgaj*, Simona Jevšnik** *** 15     Priprava večfunkcionalne odbojne in protimikrobno aktivne poliamidne 6 tkanine, ……..predhodno obdelane s kisikovo plazmo ……..Barbara Rajar, Neža Sukič, Sandra Krebelj, Andrea Malnig, Milenko Čubrilović,...
Tekstilec 4/2015

Tekstilec 4/2015

Tekstilec, letn. 58, 2015(4)   VSEBINA   ZNANSTVENI ČLANKI 262   Preliminarna raziskava učinkov različno obdelane zemlje na trdnost platna med preskusom ……..z zakopavanjem v zemljo ……..Edison Omollo Oduor*, Josphat Igadwa Mwasiagi** in Fredrick Nzioka Mutua* 268   Karakterizacija filma za uporabo v medicinskih tekstlijah ……..Himansu Shekhar Mohapatra*, Arobindo Chatterjee* in Pramod Kumar** 274   Znanje in stališča osnovnošolcev do...
Tekstilec 3/2015

Tekstilec 3/2015

Tekstilec, letn. 58, 2015(3)   VSEBINA   ZNANSTVENI ČLANKI 168      Nov pristop pri optimizaciji različnih serij aramidnih tkanin ………..Natalja Fjodorova*, Marjana Novič*, Tamara Diankova** in Olga Baskova**  177      Struktura in barve koptskih tkanin iz Narodnega muzeja Slovenije ………..Gojka Pajagič Bregar*, Matejka Bizjak** 191      Vpliv čimžanja s srebrovim nitratom na...
Tekstilec 2/2015

Tekstilec 2/2015

Tekstilec, letn. 58, 2015(2)   VSEBINA   ZNANSTVENI ČLANKI 100      Analiza interpretacije barv na različnih prikazovalnih napravah ………..Dejana Javoršek, Janja Močnik, Marica Starešinič 108      Poševnost in spiralnost pletiv ………..Alenka Pavko-Čuden 121      Vpliv zunanjih dejavnikov na kontaktno merjenje barve človeške kože ………..Elizabeta Jevnikar, Dejana Javoršek, Sabina Bračko   STROKOVNI ČLANKI...
Tekstilec 1/2015

Tekstilec 1/2015

Tekstilec, letn. 58, 2015, št. 1   VSEBINA   ZNANSTVENI ČLANKI  4     Vplivi in tveganja nanotehnologij in nanomaterialov na okolje in zdravje ljudi …….Aljoša Košak1,2, Marijana Lakić1 in Aleksandra Lobnik1,2   23   Vpliv dodanih vlaken MAC in MTF v mešanici na mehanske lastnosti prstanske preje za varovalne tekstilije …….Dunja Šajn Gorjanc1, Neža Sukič1 and...
Tekstilec 4/2014

Tekstilec 4/2014

Tekstilec, letn. 57, 2014, št. 4   VSEBINA   ZNANSTVENI ČLANKI 264      Koeficient elastične učinkovitosti in elastični povratek modificirane poliester/polivinil alkoholne ………..prstanske preje • Pawan Kumar, Sujit Kumar Sinha and Subrata Ghosh 273      Oblikovanje superhidrofobne in oleofobne bombažne tkanine, pobarvane z reaktivnimi barvili ………..• Marija Gorjanc, Brigita Tomšič, Tina Mandelj, Rahela Kurent, Kristina Zdovc,...
Tekstilec 3/2014

Tekstilec 3/2014

Tekstilec, letn. 57, 2014, št. 3   VSEBINA   ZNANSTVENI ČLANKI 190      Tekstura – raster – vzorec – slika • Špela Udovič  202      Uporaba modelov barvnih prilagoditev za napoved barv na zaslonu            • Tanja Ropas in Dejana Javoršek  212      Primerjava izmerjenih in predlaganih hrbtnih...
Tekstilec 2/2014

Tekstilec 2/2014

Tekstilec, letn. 57, 2014, št. 2   VSEBINA 107  Uvodnik: Prenova študijskih programov na Oddelku za tekstilstvo – izziv in priložnost • Andrej Demšar   ZNANSTVENI ČLANKI 108  Sodobni sistemi za razvoj krojev oblačil • Tanja Podbevšek  118  Biorazgradnja naravnih tekstilnih materialov v zemlji • Khubaib Arshad1, Mikael Skrifvars2, Vera Vivod3,        Julija Volmajer Valh4 in...
Tekstilec 1/2014

Tekstilec 1/2014

KAZALO 3 Uvodnik   ZNANSTVENI ČLANKI 4 Uporaba mikrotomografije za merjenje v tekstilstvu • Katarina Doczyova, Viera Glombikova and Petra Komarkova   12 Analiza in razvoj algoritma za reševanje pritožb potrošnikov • Izvirni znanstveni članek • Urška Stankovič Elesini1, Sabina Kodarin1, Jože Urankar2, Andreja Potočnik3 in Primož Weingerl1 32 Vizualne in funkcionalne lastnosti digitalno natisnjenih in...
Tekstilec 4/2013

Tekstilec 4/2013

KAZALO 301 Uvodnik  Iz najboljše preje v najlepše izdelke  Mojca Šubic   ZNANSTVENI ČLANKI 302 Vpliv postopka priprave koloidnih raztopin srebra na lastnosti vlaken iz polimlečnekisline •  Danijela Klemenčič, Petra Muha, Wioleta Klepacka, Brigita Tomšič, Andrej Demšar, Arun P. Aneja, Kristina Žagar in Barbara Simončič  312 Vpliv dodatka tenzida na adsorpcijo C. I. Acid Red 14...
Tekstilec 3/2013

Tekstilec 3/2013

KAZALO 189 Uvodnik Z mehkobo tekstila ustvarimo toplino doma Melita Rebič   ZNANSTVENI ČLANKI 190 Zložljive levo-leve pletene strukture z oksetičnim potencialom • Izvirni znanstveni članek Darja Rant in Alenka Pavko-Čuden 198 Spoznavanje z odjemalcem v modni industriji • Izvirni znanstveni članek Lucija Magajna 207 Raziskava semantičnih razsežnosti oblik in barv v vzorcu “Wild Rose” • Izvirni znanstveni članek...
Tekstilec 2/2013

Tekstilec 2/2013

KAZALO 99 Uvodnik • Ob simpoziju “trajnostni razvoj v tekstilstvu”      Verica Žlabravec   ZNANSTVENI ČLANKI 100 Zeleno potrošništvo in upoštevanje ekoloških oznak pri nakupu tekstilij • Pregledni znanstveni članek         Zala Žurga in Petra Forte Tavčer 111 Primerjava sorpcijskih in protimikrobnih lastnosti neobdelanih hitozan/celuloznih vlaken in regeneriranih celuloznih vlaken, obdelanih s...
Tekstilec 1/2013

Tekstilec 1/2013

Tekstilec, letn. 56, 2013, št. 1   Vsebina 3     Uvodnik 4     Elektropredenje – Postopek izdelave nanovlaken • Pregledni znanstveni članek        Manja Kurečič, Majda Sfiligoj Smole 13   Določitev optimalne koncentracije sredstev za pripravo večfunkcionalne vodo- in oljeodbojne         ter ognjevarne apreture • Izvirni znanstveni članek          Lidija Černe, Samira Hadžić, Barbara Simončič 22  ...
Tekstilec 4/2012

Tekstilec 4/2012

Tekstilec 4/2012, vol. 55, 269–362.   Lidija Gomboc Szabó, Renate Lützkendorf, Marina Weiß-Quasdorf, Majda Sfi ligoj Smole, Zoran Stjepanovič:Analiza vpliva hitrosti preizkušanja na obnašanje tehničnih filamentnih prej pri nateznem preizkusu Petra Gašparič, Zala Urisk, Andreja Križanec, Marko Munda, Silvo Hribernik, Manja Kurečič,Tatjana Kreže, Majda Sfiligoj Smole:Naravno obnovljiva rastlinska tekstilna vlakna Eva Ilec, Brigita Tomšič, Aleš...
Tekstilec 3/2012

Tekstilec 3/2012

Tekstilec 3/2012, vol. 55, 161–268.   Marija Gorjanc, Katja Jazbec, Anja Maloprav, Mateja Godec, Petra Forte Tavčer, Barbara Simončič:Oblikovanje »lotosovega efekta« na bombažni tkanini s plazmo, encimi in apreturo sol-gel Dejana Javoršek:Od CIE kolorimetrije do modelov barvnega zaznavanja Dejana Javoršek, Doris Veselić, Primož Weingerl, Aleš Hladnik:Uporaba kolorimetrije in analize glavnih komponent (PCA) za določanje kakovosti...
Tekstilec 2/2012

Tekstilec 2/2012

Tekstilec 2/2012, vol. 55, 81–160.   Marica Starešinič, Jure Ahtik, Barbara Simončič, Sabina Bračko:Določanje barve objektov v urbanem okolju s spektroradiometrom  
Tekstilec 1/2012

Tekstilec 1/2012

Tekstilec 1/2012, vol. 55, 1–80.   Damjana Celcar:Inteligentne tekstilije s fazno spremenljivimi materiali in njihov vpliv na toplotno udobje oblačil Alenka Pavko-Čuden, Anže Kupljenik:Pletiva iz viskoze, pridobljene iz bambusove celuloze Katja Kavkler, Andrej Demšar:Uporaba FTIR in ramanske spektroskopije pri kvalitativni analizi strukturnih sprememb celuloznih vlaken  
Tekstilec 10–12/2011

Tekstilec 10–12/2011

Tekstilec 10–12/2011, vol. 54, 209–280.   Tatjana Rijavec, Živa Zupin:Tekstilije iz novih sojinih proteinskih vlaken (SPF) Marija Gorjanc, Marija Gorenšek:Vpliv barvanja bombaža z reaktivnim barvilom na adsorpcijo srebra
Tekstilec 7–9/2011

Tekstilec 7–9/2011

Tekstilec 7–9/2011, vol. 54, 145–208.   Branko Neral, Sonja Šostar-Turk, Sabina Fijan:Okoljski vplivi različnih razkuževalnih postopkov nege tekstilij Aleš Doliška:Uporaba kremenove mikrotehtnice za spremljanje adsorpcije biopolimerov
Tekstilec 4–6/2011

Tekstilec 4–6/2011

Tekstilec 4–6/2011, vol. 54, 65–144.   Marica Starešinič, Boštjan Šumiga, Bojana Boh:Mikrokapsuliranje za tekstilno uporabo in uporaba analize SEM posnetkov za vizualizacijo mikrokapsul Beni Pavlišič, Lidija Černe, Sabina Bračko, Vesna Ferk Savec:Vpliv UV-sevanja na obarvanja bombažnih tkanin z naravnimi barvili Povzetek:  TEKSTILEC_Vol54_No4_6
Tekstilec 1–3/2011

Tekstilec 1–3/2011

Tekstilec 1–3/2011, vol. 54, 1–64.   Nika Špička, Petra Forte Tavčer:Glukoza oksidaze – potencialni encimi za beljenje tekstilnih vlaken Alenka Pavko Čuden:Parametri zbitega levo-desnega pletiva (3. del)_debelina pletiva in Knaptonova konstanta
Tekstilec 10–12/2010

Tekstilec 10–12/2010

Tekstilec 10–13/2010, vol. 53, 253–336.   Irena Petrinić, Jasmina Korenak, Marjana Simonič, Mirjana Čurlin:Obdelava tekstilnih odpadnih voda z membranskim bioreaktorjem Alenka Pavko Čuden:Parametri zbitega levo-desnega pletiva (2. del)_moduli zanke in Mundenove konstante – zbita in superzbita struktura Mohsen Shanbeh, Arash Ataeian, Mohammad Sheikhzadeh, Zasan Zare:Učinek finosti filamentov na barvne vrednosti in odbojnost svetlobe barvanih poliestrskih...
Tekstilec 7–9/2010

Tekstilec 7–9/2010

Tekstilec 7–9/2010, vol. 53, 173–252.   Darinka Fakin, Darinka Tepeš, Alenka Majcen Le Marechal, Alenka Ojstršek, Mojca Božič:Barvanje volne z rastlinskimi barvili in vrednotenje vzorcev z uporabo barvnega sistema CIE Alenka Pavko Čuden:Parametri zbitega levo-desnega pletiva (1. del)_moduli zanke in Mundenove konstante – stanje raziskav Marija Gorjanc, Janez Kovač, Marija Gorenšek:Rentgenska fotoelektronska spektroskopija za določanje...
Tekstilec 4–6/2010

Tekstilec 4–6/2010

Tekstilec 4–6/2010, vol. 53, 173–252. Alenka Pavko Čuden:Geometrijski modeli votkovne zanke – ohlapna, normalna in zbita struktura Marija Gorenšek, Marija Gorjanc, Janez Kovač:Preiskava kemijskih sprememb na površini PET pletiva z rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo po obdelavi s korona plazmo in po staranju pletiva
Tekstilec 1–3/2010

Tekstilec 1–3/2010

Tekstilec 1–3/2010, vol. 53, 1–96. Živa Zupin, Anica Pendić, Krste Dimitrovski:Primerjalna študija fizikalno mehanskih lastnosti tkanin v vezavah keper in atlas Damjana Celcar, Jelka Geršak, Harriet Meinander:Vrednotenje toplotnih lastnosti tekstilij in njihovih kombinacij
Tekstilec 10–12/2009

Tekstilec 10–12/2009

Tekstilec 10–12/2009, vol. 52, 255–374. Maja Bauman, Mojca Poberžnik, Aleksandra Lobnik:Čiščenje tekstilnih odpadnih voda s postopkoma O3 in H2O2_O3 Tatjana Rijavec, Vili Bukošek:Nova vlakna za 21. stoletje Marija Gorjanc, Miran Mozetič, Marija Gorenšek:Priprava bombažne tkanine z nizkotlačno plazmo za boljšo adhezijo nanosrebra Sevda Altas, Hüseyin, Kadoğlu:Raziskava kompaktnega predenja za preje iz regenerirane celuloze in sintetične...
Tekstilec 7–9/2009

Tekstilec 7–9/2009

Tekstilec 7–9/2009, vol. 52, 149–254. Danijela Klemenčič, Zoran Pertović, Nevena Puač, Marija Gorenšek:Obdelava tkanine poliester bombaž-Lycra s plazmo ArN2 Dejana Đorđević, Špela Žebre, Sabina Bračko:Primerjava instrumentov za merjenje fasadnih barv z uporabo treh enačb za določanje barvnih razlik Brigita Tomšič:Vpliv velikosti delcev srebra na baktericidno učinkovitost celuloznih vlaken
Tekstilec 4–6/2009

Tekstilec 4–6/2009

Tekstilec 4–6/2009, vol. 52, 73–148. Danilo Jakšić, Nikola Jakšić:Pomanjkljivosti klasične metode navijanja predilniških navitkov Dejana Đorđević, Andrej Javoršek, Aleš Hladnik:Primerjava CMCCAT2000 in bradfordskega modela kromatične prilagoditve
Tekstilec 1–3/2009

Tekstilec 1–3/2009

Tekstilec 1–3/2009, vol. 52, 1–72. Petra Forte Tavčer, Pavla Križman Lavrič, Jasna Bednjač, Vili Bukošek:Optimiziranje tiskanja tkanin z uporabo statističnega programa za načrtovanje poskusov Oktay Pamuk, Ziynet Öndoğan, Maria Jose Abreu:Termofiziološke lastnosti udobnosti kirurških oblačil za enkratno in večkratno uporabo
Tekstilec ITMA 2007 • 2008

Tekstilec ITMA 2007 • 2008

Tekstilec ITMA 2007 • 2008, vol. 51.
Tekstilec 10–12/2008

Tekstilec 10–12/2008

Tekstilec 10–12/2008, vol. 51, 277–360. Nika Veronovski, Silvo Hribernik, Majda Sfiligoj Smole:Funkcionalizacija tekstilij z nano TiO2 in SiO2 prevlekami Tatjana Rijavec:Kapok v tehničnih tekstilijah Diana Gregor Svetec:Natezne lastnosti polipropilenskih filamentov
Tekstilec 7–9/2008

Tekstilec 7–9/2008

Tekstilec 7–9/2008, vol. 51, 193–276. Brigita Tomšič, Barbara Simončič, Danijela Cvijn, Boris Orel, Mateja Zorko, Andrej Simončič:Elementarno srebro nano delcev kot antibakterijsko sredstvo na bombažni tkanini Barbara Ocepek, Petra Forte Tavčer:Mikrokapsuliranje na področju tekstilstva Brigita Tomšič, Barbara Simončič, Metka Žerjav, Andrej Simončič:Nizko hranljivi medij izboljša določitev fungicidnega delovanja